Omsnøring

OMSNØRING

Hvordan du får det bedste ud af omsnøring.
Hvad det kan og ikke kan

Proces: Med omsnøring placer man et bånd omkring sit produkt. Dette bånd enten svejses, lukkes med plombe eller geometrisk låsning, således det holder fast om produktet. Med omsnøring kan man have manuelt, semi automatiske, automatiske og fuld automatisk udstyr. Inden omsnøring skal produktet positioneres om der er tale om 1 stk. eller flere, så skal den endelige position være til stede inden omsnøringen foretages og denne position skal geometrisk stabil. (se artikel om geometrisk stabilitet ved emballering) For man kan foretage en korrekt omsnøring skal produktet positioneres således det har en tilstrækkelig anlægsflade, der sikre at bånd fortræk kontra pil højde vil tillade at båndet forbliver forspændt efter processen. Man kan omsnører både hårde og bløde produkter, men med begrænsninger for begge typer af produkter. Den generelle begrænsning er anlægsfladens størrelse, der skal typisk skal være større end 100mm og plan.

I forhold til de forskellige processer vil det udstyr der finder anvendelse:

 • Manuelt:

  Generelt: Ringbinding er mulig. Der er ingen øvre pakke størrelse.
  • Plastspænder 13S og PP bånd fra dispenser karton og håndtag P173 med kniv eller H-21 til at foretage stramningen. Båndet placeres rundt om produktet.
  • Plombe, plombe tang H-34, opstrammer H-23 og PP eller PET bånd fra bånd vogn. Båndet placeres rundt om produktet.
  • Elektrisk/Pneumatisk opstrammer og friktionssvejser H-45 samt PP eller PET bånd fra bånd vogn. Båndet placeres rundt om produktet.
 • Semi automatisk:

  Generelt: Ringbinding er mulig. Der er ingen øvre pakke størrelse, ud over hvad der kan håndteres på pakke arealet.
  • Semi automatisk pakkebord TP-202, hvor man manuelt fører PP båndet omkring sit produkt, hvorefter der opstrammes og svejses med varme. Positioneringen af produktet foretages manuelt i forhold til maskinen der står stille.
  • Semi automatisk palle binder TP-202MV, hvor man manuelt fører PP/PET båndet omkring sin palle hvorefter der opstrammes og svejses med varme eller friktion. Typisk er det maskinen der positioneres i forhold til produktet der står på gulvet.
 • Automatisk:

  Generelt: Ringbinding er ikke mulig, sal-tech easy packaging har dog mulige løsninger hvor der laves åbne/ lukke rammer, således dette er muligt. Pakke størrelse begrænses af ramme dimension og produktets diagonal om det skal kunne drejes 90 grader inden i rammen.
  • Automatisk ramme maskine TP-601D der selv fører båndet rundt og ved start trækker båndet ud af rammen, og strammer det op omkring produktet. Båndet vil enten blive varme-, friktions- eller ultralydssvejst. Positioneringen af produktet foretages manuelt.
 • Fuld Automatisk:

  Generelt: Ringbinding er ikke mulig, sal-tech easy packaging har dog mulige løsninger hvor der kan laves åbne/ lukke rammer, således dette er muligt. Pakke størrelse begrænses af ramme dimension og produktets diagonal, om det skal kunne drejes 90 grader inden i rammen.
  • Automatisk ramme maskine TP-601A der selv fører båndet rundt og ved start trækker båndet ud af rammen, og strammer det op omkring produktet. Båndet vil enten blive varme-, friktions- eller ultralydssvejst. Positioneringen af produktet foretages automatisk med rullerbaner TP-601A, bælter TP-601B, ind skubber system, hjørneskubber, ovenfra indfødning med fald og efterfølgende udskub, denne type vil typisk blive lavet projekt tilpasset.

Projekt specificeret og mere avanceret omsnørings udstyr branche relateret

TP-702 Small båndTP-701CCTP-702NIL Inline krydsomsnøringTP-601B Hjørneskukker
TP-702 Small bånd omsnøring op til 65 omsnøring/minuteTP-701CCTP-702NIL Inline
krydsomsnøring
TP-601B x 2 stk.
Hjørneskukker
krydsomsnørings i projekt
Grafisk industri, tryksager, brochure, aviser mv.Kartonage IndustriGrafisk Industri, Aviser og UgebladeDistribution hardware, kasser mv.


Der udover findes der sammenbygget Ergonomiske løsning med fokus på få håndteringer og sot bruger tilpasning. Et eksempel herpå er Ergo Strap Table og Retro fit vægt for TP-202.

STEP Ergo Strap NEW!  Ergo Strap Table, Omsnøring, Vægt og elektrisk hæve/sænke bord.

Bånd Typer:
 • Plastbånd
  • PP bånd – Polypropylen
  • PET bånd – Polyester
  • PA bånd – Polyamid
 • Stålbånd
  • Blank stålbånd
  • Blånede stålbånd
  • Sort lakeret stålbånd
  • Rustfast stålbånd
 • Vævet bånd
  • WG bånd – Flettet basis snor hotmelt limet Polyester
  • EG bånd – Fletter basis snor holmelt limet polypropylen
  • Vævet bånd – Polyester eller Polypropylen

Oplægning:

Ved ordreafgivelse på omsnøringsbånd er oplægningen meget vigtigt at kende. Typisk leveres bånd på en indvendig kerne diameter på Ø60, Ø76, Ø150, Ø200, Ø230, Ø280 eller Ø406 og disse igen på et antal standard bredder typisk 110, 150, 190mm. Antallet af meter per opspolning, afslutnings metoden, geometrisk låst eller tape, tilvalg af reflektor på kerne mv. er forhold man bør kende set i relation til det udstyr båndet skal anvendes. 

Stålbånd leveres som enkelt ringe eller oscillerende spoler. 

Bånd bredder der produceres spænder fra 4mm til 38mm, og endda bredere for vævet bånd typer. 

Særlig egenskaber – Det almindelige og lidt specielle: 

PET det stive bånd der er velegnet til erstatte stålbånd da det let føres igennem paller og har store strækstyrker. 

PA bånd der er hydroskopisk hvorved det kan arbejde med produkter der udvider sig når de bliver våde, som f.eks. tømmer. 

WG bånd der har store trækstyrker og er meget fleksibelt omkring hjørner og som kan arbejde med produktet. 

PP bånd der er vejegnet til decentralt placeret maskiner i tæt kontakt med operatøren, lettere applikationer og pris billigt. 

Rustfast stålbånd når løsningen krævet det. 

Miljø forhold:

PP materialets sammensætning, er af særlig interesse da dette ofte varmsvejses:

Polypropylene Homopolymere     ca. 97 %
Kridtca. 2-3 %
Farve pigment ikke giftigtca. 1-2 %

Toksiske og reaktions egenskaber: 

Polypropylene og Polyester er kemisk og biologisk inaktiv. Polypropylene og Polyester kan benyttes direkte i forbindelse med fødevarer. 

Fysisk kontakt: 

Der er ingen risiko, udover den mekaniske. 

Svejsning af PP materiale: 

Det anbefales af Arbejdstilsynet, at svejsedampe fra plastsvejsning ventileres til det fri, hvor det er muligt. Ved svejsning ved en temperatur under 150° må røg og dampudvikling anses for at være minimal, uden nogen fare. Det anbefales dog altid at sørge for passende udluftning af hensyn til det almindelige velbefindende. 

Det anbefales ikke at varmsvejse PET - Polyester uden reel af sugning og da alene for automatiske anlæg hvor betjenings personalet ikke befinder sig tæt på svejsezonen. 

Både PP og PET kan friktions svejse og ultralyds svejses uden at der behøves etableret af sugning, da alle svejse dampe ind kables i svejsezonen. 

Brændbarhed: 

Når polypropylen opvarmes i luft, vil materialet smelte ved ca. 165 - 170° og dekomposition vil begynde ved omkring 300 med frigivelse af lav molykylære hydrokulstoffer. Selvantændelse sker ved 380°. 

Forbrænding: 

Kontrolleret forbrænding anbefales. Når antændt vil materialet fortsætte med at brænde, selv efter at antændelseskilden er fjernet. Dekompositionsprodukterne fra forbrændinger er H20 og CO2 . Hvis afbrændt ved lav tilstedeværelse af ilt vil forbrændingen også producere monooxide, hvilket er giftigt. 

Genbrug: 

I henhold til tysk lovgivning, skal PP emballeringsmateriale være sort. Vi anbefaler, at denne farve benyttes, hvor det er muligt og i modsat fald mærkes der fornødent.

For PET gælder det at farven skal være grøn. PET er særligt velegnet til genanvendelse. 

Beslægtede områder: 

Banderolering med bånd, der anvender plast eller papir ”bånd” der svejses 

Banderole med folie, der placeres folie omkring produktet der efterfølgende krympes omkring produktet 

Snorbinding, der anvender plast, gummi, viskose mv. til at binde omkring produktet.

Forfatter til artiklen:

Gunnar Salbæk

CEO/Industrial Design med 20års erfaring i fagområdet.