1WOcgv_g7vMdJCLvsTRaPxGf9bBK6sq5xvI4yYth

Fra 1. januar 2023 er vejafgiften for shipping- og emballagevirksomheder, der opererer i Europa, blevet opdateret, så den afspejler ændringer i brændstofpriser og transportregler. Blue water-opdateringen, som rammer virksomheder, der transporterer varer ad søvejen, har resulteret i en samlet stigning i vejafgiften for disse virksomheder.

Der er flere måder, hvorpå forsendelses- og emballagevirksomheder kan overvinde virkningen af ​​ændringer i vejafgifter:

  1. Skift til alternative transportformer: Forsendelses- og pakkevirksomheder kan overveje at bruge transportformer såsom jernbane eller vandveje for at undgå at betale vejafgift. Dette kan være særligt effektivt til forsendelser over længere afstande.
  2. Brug brændstofeffektive køretøjer: Investering i brændstofeffektive køretøjer kan hjælpe med at reducere virkningen af ​​vejafgiftsændringer, da disse køretøjer generelt betaler lavere vejafgifter på grund af deres lavere brændstofforbrug.
  3. Implementer et brændstofbesparelsesprogram: Implementering af et brændstofbesparelsesprogram kan hjælpe med at reducere brændstofforbruget, hvilket igen kan reducere virkningen af ​​vejafgiftsændringer. Dette kan omfatte ting som optimering af ruter, brug af brændstofeffektive køreteknikker og regelmæssig vedligeholdelse af køretøjer.
  4. Udnyt grønne energikilder: Brug af alternative energikilder, såsom elektriske eller brintdrevne køretøjer, kan bidrage til at reducere virkningen af ​​vejafgiftsændringer, da disse køretøjer generelt er fritaget for vejafgifter.
  5. Partner med andre virksomheder: Forsendelses- og pakkevirksomheder kan overveje at indgå partnerskab med andre virksomheder for at dele transportomkostninger, herunder udgifter til vejafgifter. Dette kan være særligt effektivt for virksomheder, der ikke har en stor flåde af køretøjer.
  6. Invester i teknologi for at forbedre effektiviteten: Investering i teknologi, såsom GPS-sporing og ruteoptimeringssoftware, kan hjælpe med at forbedre effektiviteten af ​​forsendelser og reducere den overordnede virkning af ændringer i vejafgifter.
  7. Forhandle med embedsmænd: Forsendelses- og emballagevirksomheder kan overveje at forhandle med embedsmænd for potentielt at modtage fritagelser eller rabatter på vejafgifter.
  8. Overvælt omkostningerne til kunderne: Om nødvendigt kan fragt- og pakkevirksomheder overveje at vælte omkostningerne ved vejafgiftsændringer over på deres kunder gennem prisstigninger. Dette bør dog gøres omhyggeligt for at sikre, at kunderne ikke bliver alt for påvirket.
  9. Se efter skattefradrag og incitamenter: Forsendelses- og pakkevirksomheder kan undersøge og drage fordel af eventuelle skattefradrag eller incitamenter, der kan være tilgængelige for at hjælpe med at opveje virkningen af ​​ændringer i vejafgiften.


Samlet set forventes blue water-opdateringen at have en væsentlig indflydelse på transportomkostningerne for fragt- og pakkevirksomheder i Europa. Derfor gennemgår Sal-Tech Easy Packaging omhyggeligt ændringerne og planerne i overensstemmelse hermed for at minimere enhver potentiel indvirkning på deres bundlinje.